HOTSPOT
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน 3

     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่น ให้ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมี นายมานพ ประกอบธรรม เข้าร่วมงาน ณ อาคารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี