HOTSPOT
รอง ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก JCM

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก บริษัท ท่าเรือโยโกฮามา ผู้แทนจากเมืองโยโกฮามา และผู้แทนจากบริษัท Green Pacific Co.,Ltd พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี เรือโทชัยวัฒน์ ใจดี พนักงานการสินค้า 12 และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าในการลงทุนและศักยภาพโครงการที่เข้าข่ายพัฒนาเป็นโครงการภายใต้กลไกเครดิตร่วม JCM (Joint Crediting Mechanism)