HOTSPOT
ทลฉ.เปิดโครงการ รถบรรทุกสีขาว

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2561 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “โครงการรถบรรทุกสีขาว” ประจำปี 2561 พร้อมทั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิดความเป็นระเบียบ และมีมาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัย “โครงการรถบรรทุกสีขาว” และกิจกรรมนวดดัดจัดสรีระอีกด้วย โดยมีพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง