HOTSPOT
ทลฉ. ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 2561

     เมื่อช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 63 พรรษา ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม และในช่วงเย็นวันเดียวกัน นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยสำนักบริหารงานสนับสนุน และทีมงานปฏิบัติข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนี้ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้เป็นเงิน 21,400.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนงานในครั้งนี้ด้วย