HOTSPOT
ทลฉ. เปิดจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2561 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และ มอบของให้กับผู้ใช้บริการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้ง กล่าวขอบคุณและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย โดยจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของท่าเรือแหลมฉบัง มีการได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการในเขตท่าเรือแหลมฉบังเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม