HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง ครั้งที่ 7/2560 โดยมีผู้แทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยและชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 39 ชุมชน ณ ห้องประชุม 1 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีมติที่ประชุมให้จัดการแข่งขันชุมชนรักกันสานสัมพันธ์ด้วยเปตอง ครั้งที่ 7/2560 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว