HOTSPOT
นักลงทุนจากประเทศรัสเซีย ดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นักลงทุนชาวรัสเซีย ในโอกาสเยี่ยมชม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปเป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นักลงทุนชาวรัสเซีย ในโอกาสเยี่ยมชม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมบรรยายสรุปกิจการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังด้วยลมฉบัง ในการนี้ นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมบรรยายสรุปกิจการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังด้วย