HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมแสดงความยินดี...

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr.Kiyoshi Tokonami Managing Director Of Ocean Network Express (Thailand) Ltd. ในโอกาสที่ สายการเดินเรือ ONE (OCEAN NETWORK EXPRESS) นำตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ชุดแรก จำนวน 30 ตู้ เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ A3 บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยสายการเดินเรือ ONE (OCEAN NETWORK EXPRESS) เป็นการรวมสามสายการเดินเรือรายใหญ่ของสัญชาติญี่ปุ่น คือ สายการเดินเรือ MOL สายการเดินเรือ K-Line และสายการเดินเรือ NYK LINE และจะมีเรือเที่ยวปฐมฤกษ์เข้าเทียบท่า ในวันที่ 1 เมษายน 2561