HOTSPOT
งานมหกรรมโคมไฟอลังการ ครั้งที่ 2

     โรงละครอลังการ พัทยาใต้ จัดงานงานมหกรรมโคมไฟอลังการ ครั้งที่ 2 "แสงแรกแห่งศตวรรษใหม่ " เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน-พัทยา

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 นาที ถึง 24.00 น. มีรถรับส่งฟรี

ราคาบัตรเข้าชม ...คนไทย 300.- / เด็กไทย 150.- คนต่างชาติ 499.- / เด็กต่างชาติ 249.-