HOTSPOT
รอง ผอ.ทลฉ. ร่วมงานเสวนา "จากพี่เพื่อน้อง"

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน "จากพี่เพื่อน้อง" และร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือขั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนไทยาวาส - นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม