GALLERY
ปั่นล้อForEarth ปี3 part2

ภาพความสนุกกับกิจกรรม ปั่นล้อForEarth ปี3 " ปั่นคืนผืนป่า ปลูกต้นกล้าสู่ผืนดิน"

เส้นทาง ท่าอากาศยานอู่ตะเภา - โครงการป่าสิริเจริญวรรษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ  ขอขอบคุณ นักปั่นทุกท่านที่ร่วมแสดงพลัง รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม กันอีกครั้ง