ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ก.พ. ในโอกาสนำคณะข้าราชการพลเรือน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง และนายคริสต์ ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ก.พ. ในโอกาสนำคณะข้าราชการพลเรือน ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 100
โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาดูงาน มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาพื้นที่ (Area-based) ตามโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบังและความก้าวหน้าของการสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ในการนี้ นายภคินฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และถ่ายทอดถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และ นายคริสต์ฯ ร่วมพูดคุยและตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
จากนั้น นายภคินฯ และนายคริสต์ฯ ได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการทำงานในภาพรวม ภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งบรรยายภาพรวมบนรถบัสอีกด้วย อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS