ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ต้อนรับ คณะสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation of Logistics)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และ นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Federation of Logistics)
ในโอกาสนำผู้เข้าฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อน TVET CAPACITY BUILDING ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประจำปี 2567 (MEKONG - LANCANG COOPERATION 2566 (MLC) SPECIAL FUND 2024 สาขาเทคโนโลยีการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
โดยมีนางศิริพรฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ตลอดจนตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการบูรณาการด้านโลจิสติกส์ร่วมกัน ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
จากนั้น นางศิริพรฯ นางวรรณภาฯ และนายภคินฯนำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมบรรยายสรุปในภาพรวม ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS