WHAT'S NEWS
"Heartbreak” Hill Mini-Marathon 2015

Heartbreak” Hill Mini-Marathon 2015 วิ่งนี้เพื่อน้อง เป็นโครงการวิ่งรายการแรกที่โรงแรมในเครือแอคคอร์ทางชายฝั่งอันดามันร่วมมือกันจัดขึ้น เพื่อระดมทุน สนับสนุนและส่งเสริมโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วิ่ง-เดินการกุศล แอคคอร์ "ฮาร์ทเบรก" ฮิลล์ มินิมาราธอน คร้้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ หาดในทอน ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.  ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่โรงเรียนในตำบลสาคู จ.ภูเก็ตและโครงการ Yim Kidsของโรงแรมในเครือแอคคอร์ 
 
 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพใน ประเภททั่วไปทั้งชายและหญิง
 • บัตรกำนัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 สำหรับการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพใน ประเภททั่วไปทั้งชายและหญิง
 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 สำหรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนในประเภทชายและหญิงทุกรุ่น
 • บัตรกำนัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 สำหรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนใน ประเภทชายและหญิงทุกรุ่น

  • ของรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 สำหรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ในประเภท Overall ทั้งชายและหญิง

  • นักวิ่ง 1,200 ท่านแรกที่ลงทะเบียนการแข่งขันจะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน

  • นักวิ่ง 800 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล

  • ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับโรงแรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

  • ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 สำหรับชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

  • รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลรับของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน