WHAT'S NEWS
Talk To The Expert ครั้งที่ 2 "ว่าด้วยเรื่องของผู้หญิ๊ง...ผู้หญิง"

เสาร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลสิริโรจน์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น / ตรวจสุขภาพผิวหน้า ด้วยกล้อง Antera 3D สามารถมองเห็นสภาพผิวแบบ 3 มิติ วิเคราะห์สภาพผิวได้อย่างละเอียด / ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่อง DTX   เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

พร้อมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน

 - แพทย์หญิงอารยา ทองผิว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ กับหัวข้อ โรคไม่ติดต่อในผู้หญิงและภาวะวัยทอง

 - นายแพทย์ชัยวิทย์ วนาโรจน์ สูตินรีแพทย์ กับหัวข้อ ปัญหาสุขภาพสตรี 3 ช่วงวัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/PhuketInternationalHospital

Cr. : 
Jantima Teawsakul (Kwan)
Sales Supervisor, Marketing Dept.
Phuket International Hospital (Siriroj)

Mobile 081 - 5379899
Office
 076 - 361888 # 1516