WHAT'S NEWS
ตลาดนัด OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสินค้า OTOP ปี 2558 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยท่านผู่้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานดำเนินการ

จัดงาน "ตลาดนัด OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย " ในวันที่ 29 กค. -  4 สค. 58

ณ ลานคอนกรีตบริษัทอนุภาษและบุตร ถนนหลวงพ่อ (ตลาดนัดท้ายรถเก่า) ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. 

กิจกรรมในงาน 

1. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 120 บูธ

2. การแสดงและการสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 บูธ

3.การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย จำนวน 30 บูธ

4. การแสดงศิลปและวัฒนธรรมของนักเรียน / นักศึกษา ทุกคืน

5. การแสดงดนตรีแสงสีเสียงทุกคืน