WHAT'S NEWS
งานวันสื่อสารมวลชน ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต 5 มีค. 58

เหล่านกน้อยในไร่ส้ม ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 จัด “Phuket Reporter Awards 2015” ครั้งที่ 1  ในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 2558 

มอบรางวัลและขวัญกำลังใจให้กับคนข่าว ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้