WHAT'S NEWS
รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดงาน “ต้นกล้า ท้าต้านภัยมะเร็ง”

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “ต้นกล้า ท้าต้านภัยมะเร็ง” ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคมะเร็ง เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในอนาคต  

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ต้นกล้า ท้าต้านภัยมะเร็ง” ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์เดือนมะเร็งโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศต่อไป

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เรามุ่งเน้นไปที่น้องๆ เยาวชน เพื่อปลูกฝังความรู้และพฤติกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคมะเร็งตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการแสดงละครหุ่นสาย เรื่อง “อยู่อย่างไร ห่างไกลโรคมะเร็ง” โดยคณะผู้เรียนในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home School, การให้ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการครอบคลุมในหัวข้อเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหารต้านมะเร็ง การดูแลสุขภาพใจให้ห่างไกลมะเร็ง และการออกกำลังกายห่างไกลมะเร็ง เป็นต้น

ทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความเรื่อง “อยู่อย่างไร ห่างไกลมะเร็ง” ของน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

อนึ่งตลอดปี พ.ศ.2558 นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์มะเร็ง จะนำการแสดงละครหุ่นสาย ไปแสดงยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง