WHAT'S NEWS
Phuket Thailand Balloon Music Festival

ครั้งแรกในภูเก็ต กับกิจกรรม “Thailand Balloon Music Festival” 

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ช ช่างคิด ช่างทำ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรม Phuket Thailand Balloon Music Festival ในระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน 2559 ณ ลานพาราไดซ์พาร์ค (Paradise Park) ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติบริติช จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง