WHAT'S NEWS
เปิด Premium Foods Mart (นาคา)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณนิภารัตน์ เอกศิลป์ , คุณสิทธิชัย สายสรานนท์ และคุณสมจิตต์ หนูประพันธ์ ผู้บริหาร Phuket Foods Groups (บริษัท ภูเก็ต ฟู้ดส์ แอนด์ ซอสเซส จำกัด ) ร่วมเปิดร้าน Premium Foods Mart อย่างเป็นทางการ   

ภายในงานมีบูทมาแสดงสินค้า และให้ทดลองชิมฟรี มากมาย อาทิ เช่น ไส้กรอก TGM , Cheese หรือชีสสสส คุณภาพดีจากทั่วโลก , ไวน์ และ ทอดมันปลาหมึก  

Phuket Premium Foods ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งอยู่บริเวณร้านแสงดำรง ถนนวิรัชหงษ์หยก เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.