WHAT'S NEWS
The Garden & Funny Bird ณ ห้างโฮมเวิร์ค 4-13 ธันวาคม 2558

ห้างโฮมเวิร์ค จัดงาน The Garden & Funny Bird ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4-13 ธันวาคม 2558 (10วัน) 

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตและทุกคนที่มาร่วมงานได้ใส่ใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ภายในครอบครัวได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศความร่มรื่นภายในบ้านของตัวเอง

- เพื่อส่งเสริมสินค้าด้านพันธ์ไม้ กล้าไม้ กล้วยไม้ ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งบ้านของผู้ประกอบในโซนภูเก็ต พังงา และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้มีสถานที่มาวางจำหน่ายสินค้า และเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าการเกษตรดังกล่าวในราคาย่อมเยาว์

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการปลูกกล้วยไม้และพันธ์ไม้สวยงามสำหรับเข้าเวทีการประกวดในระดับจังหวัด และในระดับประเทศในอนาคต 

งานในครั้งนี้ นายวิวัฒน์ ดุลสุจริต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่าและกิจกรรม บริษัท โฮมเวิร์ค สำนักงานใหญ่ ไทวัสดุ และบ้าน บียอร์น กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานป่าไม้ ส่วนป่าบางขนุน สนับสนุนกล้าไม้จำนวน 2,000 ต้น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน , ชมรมกล้วยไม้ จ.ภูเก็ต ในการจัดกิจกรรมประกวดกล้วยไม้และพันธ์ไม้สวยงาม, ไร่วานิชสำหรับการแจกบัตรรางวัลเข้าชมไร่แก่ผู้โชคดีที่มาร่วมงาน และที่ขาดไม่ได้คือ สวนพฤกษชาต และสวนนก Phuket Bird Park ซึ่งจะนำนกแสนรู้มาแสดงความสามารถให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมภายในงาน