WHAT'S NEWS
5 จังหวัดกลุ่มอันดามัน จัดงาน The7th ANDAMAN TRAVEL TRADE 2015

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงาน The7th ANDAMAN TRAVEL TRADE 2015 เชิญตัวแทนบริษัทนำเที่ยวโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 27 สำนักงานทั่วทุกภูมิภาคของโลก พบผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันชูคำขวัญ Discover Andaman - Explore Happiness ค้นหาอันดามัน - หยั่งรู้ความสุข ดึงดูดนักท่องเที่ยว ชี้ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัด จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยว

การจัดงาน The7th ANDAMAN TRAVEL TRADE 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายในงานผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากกลุ่ม 5 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วยโรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว รถเช่า สายการบิน จะร่วมออกบูธ จำนวน 100 ราย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. หลังจากนั้นบริษัท นำเที่ยวและผุู้ประกอบการในพื้นที่จะพบปะเจรจาทางธุรกิจเป็นเวลาสองวัน คือ 10-11 ธันวาคม และจะมีตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ ATTA จะมาเข้าร่วมในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 อีกด้วย 

กิจกรรมครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพราะ Buyer ได้เดินทางมาเลือกซื้อสินค้่าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงผู้ประกอบการสามารถพา Buyer ชมสถานที่จริง ก่อให้เกิดความประทับใจ และตัดสินใจซื้อบริการเพิ่มขึ้นในทุกปี