WHAT'S NEWS
เปิดแล้ว IKEA บายพาส บิซทาวน์ ภูเก็ต

อิเกีย ห้างเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านจากสวีเดน จัดพิธีเปิดศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้าอิเกีย (IKEA Pick - up &order point) พร้อมให้บริการชาวภูเฏ็ตและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ ณ บายพาส บิซทาวน์ ภูเก็ต โดยมีนายจำเริญ ทิพยญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณบุญ ยงสกุล ประธาน บริษัท โบ้ทพัฒนา จำกัด มร.ไมค์ คิง ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีกระดับภูมิภาค และแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง 

นายเถกิง บรรจงรักษ์ ผู้จัดการศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้า อิเกีย ประเทศไทย กล่าวว่า "ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มีกำลังซื้อสูง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านมากขึ้น 

ศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้าอิเกียตั้งอยู่ ณ โครงการบายพาส บิซทาวน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 จ.ภูเก็ต มีพื้นที่รวม 2,615 ตร.เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 175 ล้านบาท นับเป็นศูนย์บริการสั่งซื้อและรับสินค้าอิเกียแห่งแรกในเอเชียและ แห่งที่ 21 ของโลก