WHAT'S NEWS
อาคารบ้านคุณพุ่ม

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน เข้าแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) และอาคารบ้านคุณพุ่มเพื่อการรักษา ฟื้นฟู พัฒนาการเด็ก โดยมี นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ