WHAT'S NEWS
งานประชุมพี่น้องบาบ๋า-นอนย่า ครั้งที่ 28

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับสมาคมเพอรานากันไทย เข้าร่วม “งานประชุมพี่น้องบาบ๋า-นอนย่า ครั้งที่ 28: วันนี้ และวันพรุ่งนี้ของเพอรานากัน (Peranakan Heritage Today, For Tomorrow)” ที่จัดขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์และสร้างความใกล้ชิดในกลุ่มสมาชิกเพอรานากันในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน อาทิ สมาคมเพอรานากันประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ณ Victoria Theater and Concert Hall ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยการประชุมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ