WHAT'S NEWS
Grand Opening โรงพยาบาลดีบุก

โรงพยาบาลดีบุก สถานพยาบาลแห่งใหม่ของคนภูเก็ต เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อรักษาโรคทางอา ยุรกรรมและอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิดการให้บริการที่รวดเร็ว ราคาคุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลดีบุก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลดีบุก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ สถานพยาบาลพันธมิตร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน และคณะสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโรงพยาบาลดีบุกว่า “โรงพยาบาลดีบุก ถือเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ด้วยลักษณะอาคารทรงกลมที่มีการจัดการพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอกจากแนวคิดประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นเหมืองเจ้าฟ้า เหมืองแร่ดีบุกในอดีต ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนแถบนี้มานานนับร้อยปี จึงเป็นที่มาของชื่อโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม จึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่จะจัดการด้านทรัพยากร การออกแบบโครงสร้าง รวมถึงกระบวนการบริการโดยระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ สถาปนิกและวิศวกร เป็นต้น ร่วมกับที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้มีความแตกต่างจากสถานพยาบาลโดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงภายใต้วิสัยทัศน์ รพ.ดีบุกจะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบโครงสร้างกระบวนการ การจัดการทรัพยากร เพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวภูเก็ต”

นายแพทย์ก้องเกียรติ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “ด้วยความตั้งใจให้โรงพยาบาลดีบุก เป็นสถานพยาบาลทางเลือกใหม่อย่างแท้จริง จึงได้ออกแบบบริการอย่างพิถีพิถันให้สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบอาคารได้อย่างเต็มที่ โดยสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานบริการให้เกิดเป็นมุมมองบริการแบบ 360 องศา มีกลุ่มบริการที่เกี่ยวเนื่องกันให้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทั้งยังปรับลดความซับซ้อนของขั้นตอนบริการที่เคยมีในสถานพยาบาลให้เหลือน้อยลงเท่าที่จำเป็น ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งต่อข้อมูลเพื่อความแม่นยำตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยโดยใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด, การใช้ QR Code ทุกขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วย เชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์กับระบบโรงพยาบาล ลดการใช้กระดาษมากกว่า 90% จนได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจึงสัมผัสได้ถึงความแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีการประสานงานบริการทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในการสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการักษาพยาบาลในระดับที่ซับซ้อนขึ้นอีกด้วย”

ขณะที่แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ รองประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงการดำเนินงานของเครือว่า “เครือกรุงเทพดุสิตเวชการให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ 6 กลุ่มโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัลในต่างประเทศ ด้วยความแน่วแน่ในวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นต่อพันธกิจในการดูแลสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยทุกชาติ ทำให้เราเดินหน้าพัฒนาในการตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระดับแนวหน้า และการบริการเอาใจใส่โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในปีนี้เราได้เปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลดีบุก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคไม่ซับซ้อนมากนัก โดยทางเครือฯ ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก เราจึงขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันเรามีโรงพยาบาล 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ที่จะเป็นเครือข่ายอันเข้มแข็ง มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทีมแพทย์ครอบคลุมทุกสาขา เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันจะช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้แก่ทุกท่าน”

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวแสดงความยินดีว่า “ขอชื่นชมในความพยายามและความตั้งใจของคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันก่อตั้งโรงพยาบาลดีบุก โรงพยาบาลแห่งใหม่ที่แนวคิดทันสมัย ทั้งในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างอาคารรูปทรงกลมที่ช่วยประหยัดพลังงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเร็วขึ้นและมีความถูกต้องมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงพยาบาลดีบุกจะให้การดูแลสุขภาพชาวภูเก็ต ตลอดจนนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และเป็นสถานพยาบาลต้นแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการแพทย์และพยาบาลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ และร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ตต่อไป”

โรงพยาบาลดีบุก ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตรงข้ามโรงเรียนขจรเกียรติ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผ่านการรับรองสถานพยาบาลจำนวน 29 เตียง เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางอายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, นารีเวช, หู คอ จมูก, โรคทั่วไป, การตรวจสุขภาพ และอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 076-298-298