WHAT'S NEWS
แสนสิริ และ ไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 13-21 ตุลาคม 2558 นี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อเจตนารมย์ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นปีที่ 4 จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดยมี คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยประธานและตัวแทนจากศาลเจ้า 5 แห่งของจังหวัดภูเก็ต คือ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้ากะทู้, ศาลเจ้าท่าเรือ, ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าสามกอง ร่วมกล่าวถึงไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้ ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อการช่วยประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินผักที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเชิญชวนให้ลูกค้า พันธมิตร และคนทั่วไปได้มาร่วมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2558 นี้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แสนสิริมีความมุ่งมั่นและมีแนวความคิดในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกจังหวัดที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งแสนสิริได้เข้ามาทำธุรกิจมากกว่า 4 ปีแล้ว ที่ผ่านมาแสนสิริได้เข้าร่วมสนับสนุนและสืบสานประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปี ซึ่งเทศกาลดังกล่าวนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาวภูเก็ต