WHAT'S NEWS
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ “เสริ

         ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายหัวข้อ “สุขภาวะจิตในผู้สูงอายุ” จาก นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช การให้ความรู้เรื่องโรคความจำเสื่อม (อัลไซเมอร์)  โรคความดันสูง และการออกกำลังกาย จากทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพบปะ สังสรรค์ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยมีนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม คิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ