SUNSHINE RECOMMEND
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

พบกับดีเจ และทีมงาน Sunshine Radio Phuket เตรียมของขวัญ และของรางวัล ไปแจกเด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลนครภูเก็ต ณ เลในเมือง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ตั้่งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป