INTERVIEW
สัมภาษณ์สด เมฆ & วิคเตอร์ ศุกร์ที่ 30 ต.ค.58 เวลา 11.15-11.55 น.

"ไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดี" Ost. รักนะเป็ดโง่ ตอน Don't Single ใหม่จาก  เมฆ จิรกิตติ์

"กอดสุดท้าย” Single ใหม่จาก  “วิคเตอร์ ชัชชวิศ  เตชะรักษ์พงศ์

 

ติดตาม สัมภาษณ์ กับ ดีเจฝ้าย ณัฐชา ผู้หญิงอารมณ์ดี เวลา 11.15-11.55 น. นะคะ