INTERVIEW
Phone In ว่านไฉ วันพุธที่ 8 ต.ค.57 เวลา 14.15-14.30 น.

New Single “คิดถึงใครไม่รู้” จาก Project  Hello Stranger สวัสดีคนแปลกหน้า 

คู่รักนักร้อง  แป้งโกะ & ว่านไฉ  ค่ะ 

ติดตาม Phone In ช่วงดีเจโจ้  นะคะ  smiley