INTERVIEW
Phone In Getsunova อังคารที่ 16 ก.พ.59 เวลา 14.15-14.30 น.

Single “คนไม่จำเป็น” GETSUNOVA”

              ถ้าพูดถึงวงดนตรีกลุ่มใหม่ที่เต็มไปด้วยสไตล์ พลัง ความสร้างสรรค์และยอดวิว รวมที่สูงสุดในยุคนี้แล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จัก GETSUNOVA ที่การก้าวใหม่ในรอบนี้ มาพร้อมกับซิงเกิ้ลที่ชื่อว่า “คนไม่จำเป็น” เป็นการเดินทางลำดับที่ 9 จากวงดนตรี ที่มีความสร้างสรรค์ที่สุดในยุคนี้ และซิงเกิ้ลนี้ยังเป็นการเดินทางเข้าสู่ก้าวแรก แห่งความสำเร็จสำหรับการปล่อยอัลบั้มเต็มของกลุ่มพลังลูกใหม่กลุ่มนี้

 ติดตามความเคลื่อนไหวของเกทสึโนวาได้ทาง

Facebook Fanpage : 

https://th-th.facebook.com/thegetsunova ,           
https://www.facebook.com/whitemusicrecord  

Twitter :  http://www.twitter.com/whitemusicclub,

https://twitter.com/getsunova Instagram : @ getsunova

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ White Music