INTERVIEW
Phone In โรส สิรินทิพย์ วันพุธที่ 10 ก.ย.57 เวลา 14.15-14.30 น.

 "ประโยคบอกเลิก”    ซิ้งเกิ้ลที่ 2 จากโปรเจคพิเศษ เดอะเลดี้ “รู้ทันผู้ชาย รู้ใจผู้หญิง”

ผลงานชิ้นแรกที่ถือว่า  เป็นการทำงานเพลงอย่างเต็มรูปแบบของนักร้องคุณภาพ โรส ศิรินทิพย์” 

ติดตามการ  Phone In  กับ ดีเจโจ้ อรรถวุฒิ  นะคะ  ^_^