HOTSPOT
"เข็นเด็กขึ้นภูเขาอย่างไรให้ดีและมีความสุข"

ครอบครัวคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ลูกดื้อ หลานซน ติดเกม มีพฤติกรรมแปลกแยก ไม่อยากไปโรงเรียน ฯลฯ 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 1-12 ปี มาร่วมทำความเข้าใจสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว กับงาน "เข็นเด็กขึ้นภูเขาอย่างไรให้ดีและมีความสุข"โดยพญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจ "เข็นเด็กขึ้นภูเขา"  เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อ คุณแม่ ในการเลี้ยงดู เด็กอย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พร้อมเข้า Workshop ฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน กรณีลูกหลานหยุดหายใจ หรือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจกับทีมพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต