HOTSPOT
เซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับสหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามัน ภูเก็ต บริการที่จอดรถ และรับ-ส่ง ฟรี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ร่วมกับ สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างอันดามันภูเก็ต จำกัด จัดรถบริการประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมที่จอดรถฟรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในการนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ในการร่วมงานพระราชพิธี โดยจัดจุดให้บริการรถรับส่งประชาชน ๒ เส้นทางได้แก่ เส้นทางจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ไปยัง สะพานหิน และ เส้นทางจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ไปยัง วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) ให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๐๐.๐๐ น. ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ยังเปิดให้ประชาชนนำรถมาจอดฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๐๐.๐๐ น.