HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ จับมือห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ภูเก็ต ร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

รพ.สิริโรจน์ จับมือห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ภูเก็ต ร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดภูเก็ต จัดซ้อมแผนอัคคีภัยเสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออพยพผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรณีฉุกเฉิน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน และลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย