HOTSPOT
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เดือน ตุลาคม 2560 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติัจังหวัดภูเก็ต แจ้งแผนออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

โครงการ “ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”    มุ่งสู่ 100 ปี ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต  เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น.    ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

โครงการ “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2560  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต (รับเสื้อยืดขาวเป็นที่ระลึก มีจำนวนจำกัด)

   

 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี)

จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

อังคาร พฤหัสบดี เวลา 08.30-20.00 น.

เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.00 น.

(ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะขยายเวลาปิดเป็น 09.00-15.30 น. สำหรับเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)