HOTSPOT
เปิดร้านเบทาโกรช็อป สาขาภูเก็ต 3 (สามกอง)

เมื่อวันพุธที่ 27 กัันยายน ที่ผ่านมา เครือเบทาโกรเปิดร้านเบทาโกรช็อป สาขาภูเก็ต 3 (สามกอง) โดยได้รับเกียรติจากท่าน กวี ตันสุคตานนท์  รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด และทีมผู้บริหาร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณสุรเชษฐ์ ทองบุญล้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคใต้ , คุณอิสระ ผาสุข ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานกระบี่ ,คุณคมสันต์ พินทะปะกัง  ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานหาดใหญ่ และ คุณจักรพันธ์  แสงรุ่ง จัดการทั่วไป สำนักงานสุราษฎร์ธานี

      

ร้านเบทาโกร ช็อป ถือเป็นช่องทางหนึ่งของเครือเบทาโกร ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากเครือเบทาโกร ทั้งชิ้นส่วนสุกรอนามัย  ชิ้นส่วนไก่อนามัย ไข่ไก่สด ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก อาหารแปรรูปและอาหารปรุงสุก แบรนด์เบทาโกร แบรนด์เอสเพียว แบรนด์ฮิโตแฮม รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล      

ร้านเบทาโกร ช็อปสาขาภูเก็ต 3 เป็นร้านสาขาลำดับที่ 176  ของเครือเบทาโกร  เป็นสาขาลำดับที่ 34  ของภาคใต้  และเป็นสาขาลำดับที่ 5 ของจังหวัดภูเก็ต  เป็นอีกหนึ่งร้านที่ดำเนินธุรกิจ และให้บริการแก่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากเครือเบทาโกร เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเครือเบทาโกรด้วยดีเสมอมา พนักงานทุกคนยินดีและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

   

และในโอกาสเครือเบทาโกร ดำเนินธุรกิจครบ 50  ปี ใน พ.ศ. 2560 นี้  ทางเครือเบทาโกร ได้ส่งภาพยนต์โฆษณาโทรทัศน์ชุดล่าสุด 50 ปี เครือเบทาโกร  Uncompromising Quality  “ไม่ดีจริง ไม่ถึงมือคุณ”  เพื่อเป็นการตอกย้ำความเคร่งครัดในเรื่องคุณภาพ ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่เบทาโกรยึดถือมาโดยตลอด  และสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่า อาหารที่ดีมีคุณภาพจะเป็นรากฐานที่ดีของสังคมในอนาคต   นอกจากนี้ขอเชิญชวนคนไทย สร้างสังคมที่มีแนวคิด “เลือกกิน เรื่องใหญ่” รณรงค์ให้คนไทยหันมาตระหนักการเลือกบริโภค อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพดีอย่างยั่งยืน  พร้อมเชิญชวนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ทางโซเชี่ยลมีเดีย ติดแฮชแท็ก #คนเลือกกิน  แสดงความตั้งใจร่วมเป็นหนึ่งในคนไทยที่เคร่งครัดกับการเลือกบริโภคอาหารคุณภาพ ร่วมสร้างสังคมไทย เป็นสังคมบริโภคอาหารคุณภาพ