HOTSPOT
เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เตรียมจัดกิจกรรม "ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต" 9 ตุลาคม นี้

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม เมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าผู้บริจาคโลหิต 300 ยูนิต

นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่าการชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ รัตจักร์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภูเก็ต และนายเชาว์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกร ภาคใต้ตอนบนเขต 2 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยตั้งเป้าผู้บริจาคโลหิต 300 ยูนิต กิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นการประสานความร่วมมือด้วยพลังศรัทธา พลังสามัคคีของทุกฝ่ายในการทำดีด้วยการบริจาคโลหิต โลหิตบริจาคทุกยูนิตคือ ความดีที่ทุกฝ่ายร่วมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งโลหิตทุกยูนิต คือ การส่งมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้เจ็บป่วยได้รอดพ้นจากความตาย หายจากการเจ็บป่วย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภูเก็ต มีภารกิจต้องจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้ 11,825 ยูนิตต่อปี ตามอัตราส่วนที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือ ต้องจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้ 3 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร

   

ความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงาน ต่างได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักคุณธรรม และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย พระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ในการสร้างความเจริญผาสุขให้เกิดแก่คนไทยทุกหมู่เหล่า ในด้านการสาธารณสุขนั้นพระองค์ท่านได้มีพระราชหฤทัยเอาใจใส่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องหนึ่งที่พระองค์ท่านมุ่งปลูกฝังให้คนไทยได้ปฏิบัติช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เพื่อช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยรอดพ้นจากความตายหายจากการเจ็บป่วย

สำหรับกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานบริการโลหิต, นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “โลหิตและการบริจาคโลหิต”, การบริจาคโลหิต เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.โดยผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน เมื่อบริจาคแล้วจะได้รับกระเป๋าที่ระลึก พร้อมลุ้นโชค ในกิจกรรม “สุขใจให้โลหิต สุขจิตรับรางวัล” มีของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งบริการอาหาร และเครื่องดื่ม