HOTSPOT
รพ.มิชชั่นร่วมรายการบ้านนี้มีรอยยิ้มในหัวข้อ“มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบ ใกล้ตัว รู้ทัน ป้องกันได้”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket)  นำโดยนายแพทย์กิตติพันธ์ ตันติวิท  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยา ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต มาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง  “ มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบ ใกล้ตัว รู้ทัน ป้องกันได้ ”  ผ่านรายการบ้านนี้มีรอยยิ้ม ผู้ดำเนินรายการ  โดยคุณขวัญหทัย  เอมโอช ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket)  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองและมีสุขภาพที่ดีต่อไป  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต