HOTSPOT
ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2560

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2560 จังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต การจัดงานในหัวข้อ "น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ" ตอน "เยาวชนภูเก็ตตงห่อ ทำตามคำพ่อสอน" ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์จากเยาวชนเพื่อเรียนรู้พระบรมราโชวาท ร.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตงานฝีมือ ทำมุก เพ้นท์บาติก ดอกไม้จันทน์ฝึกดีเจรายการวิทยุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หนังตะลุง มโนราห์ ชมภาพวาดร.9 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ วาดภาพ แสดงดนตรี และมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ทำความดี และชนะการประกวดต่างๆ อีกด้วย