HOTSPOT
Limelight Avenue ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต และจิตอาสาเข้าช่อดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560  เวลา 13.00-18.00 น.ศูนย์การค้าไลมไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภูเก็ต โดยอาจารย์วันเพ็ญ สีแก้วเขียว นำสมาชิกกลุ่มดอกดารารัตน์ ร.9 และจิตอาสา ร่วมประดิษฐดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  พร้อมเข้าช่อพิเศษ ได้จำนวนทั้งสิ้น 130 ช่อ โดยมอบให้จังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 ช่อ และมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จำนวน 30 ช่อ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้