HOTSPOT
บอกรัก”แม่” ด้วยการพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพรพ.มิชชั่นภูเก็ต

บอกรัก”แม่” ด้วยการพาคุณแม่มาตรวจสุขภาพกันเถอะ ทางรพ.มิชชั่นภูเก็ตได้จัด แพคเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 1,699 บาท (รายการตรวจ รวม 14 รายการ)  ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม  2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.(076) 237 220 – 6