HOTSPOT
เปิดตัวแอปพลิเคชัน “กันกวน”

วันนี้ (5 สค. 60)  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ แอปพลิเคชั่น "กันกวน" 

เพื่อปิดกั้นโฆษณา ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ จากผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจด้านการติดต่อสื่อสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและอาจเกิดการสูญโอกาสจากการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยสำนักงาน กสทช. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (แอปพลิเคชั่น) "กันกวน" พร้อมเดินหน้าให้ โอเปอเรเตอร์ทั้่ง 5 ค่ายประกอบด้วย AIS DTAC TRUE TOT CAT คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ลดการถูกคุกคามของประชาชนจากการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ในสังคมปัจจุบันและในอนาคต
 
นายวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น "กันกวน" เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีการปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามารบกวนก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น การกลั่นแกล้ง การขายตรง การขายประกัน และการติดตามทวงหนี้ 
 
สำหรับวิธีการใช้งาน ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้จาก App Store  และ Play Store ผ่านการ Search "กันกวน" เมื่อทำการดาวน์โหลด และติดตั้งเรียบร้อยแลว ระบบจะให้กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งกรณีแจ้งระงับเบอร์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลทั้งผู้แจ้งให้ปิดกั้นเบอร์ และผู้ถูกปิดกั้นเบอร์ แอปพลิเคชั่น "กันกวน" เป็นการสร้างความร่วมมือจากผู้ใช้ ในการนำเสนอข้อมูลจากการโทรรบกวนร่วมกันโดยประชาชนเสมือนตำรวจออนไลน์ในการตรวจสอบ แบ่งปันข้อมูล และปกป้องสิทธิจากการรบกวนดังกล่าว
แอปพลิเคชั่น "กันกวน" จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของประชาชน กรณีมีการโทรศัพท์เข้ามาขายของหรือขายประกัน หากมีการรายงานเบอร์เข้ามายังสำนักงาน กสทช. ผ่านระบบหน่วยตรวจสอบก็จะเช็คว่าหมายเลขนั้นมีผู้ร้องเรียนเข้ามามากจริงหรือไม่ ก่อนปิดกั้นเบอร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
 
นายวรรณะ กล่าวอีกว่า แอปพลิเคชั่น กันกวน จะแบ่งระบบการจัดการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า บัญชีสีขาว(White list) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   White List ที่สามารถปิดกันได้ เช่นการขายที่ไม่พึงประสงค์ การขายประกัน ขายสินเชื่อ และขายตรง ซึ่งต้องมีการลงทะเบียนเข้าระบบแอปพลิเคชั่นกันกวน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเลขหมายที่มีการโทรเข้า และเลือกร้ับสายได้ สำหรับ White list  ที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ แต่สามารถโทรได้ในช่วงเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น. เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนแก่ประชาชน เช่นการติดตามทางหนี้ ทวงถามการชำระเงินจากผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร หรือจากสถาบันการเงิน 
ส่วนที่ 2 เรียกว่า บัญชีดำ (Black list ) สำหรับเบอร์ที่สร้างการรบกวน เกิดเวลาที่กำหนด โดยสำนักงาน กสทช. จะทำการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่รบกวน ส่งไปให้ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม ทุกค่าย สำหรับบทลงโทษ จะมีการตักเตือนปิดกั้นเบอร์เป็นเวลา 3 เดือน และยกเลิกเบอร์ในที่สุด 
 
ทั้่งนี้ แอปพลิเคชั่นกันกวน คือหนึ่งในแอปพลิเคชั่นของงานด้านกิจการโทรคมนาคม โดยจากนี้จะมีการทยอยเปิดตัวแอปพลิเคชั่น เช่น แอปพลิเคชั่น 3 ชั้น และ Speedcheck ให้ประชาชนร่วมกำกับกิจการโทรคมนาคม
 
 
รายชื่อคณะผู้บริหาร

นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 จังหวัดภูเก็ต

นายสมโภชน์ พิทักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.2 บริษัท ทีโอที กำจัด (มหาชน)
นายชัยยุทธ โรจนพิทยากุล ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต
นายอิทธิพล ชัยสุภา ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
นายอภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายช่องทางการขายซิมเติมเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ ผู้ชำนาญการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
 
สอบถามเพิ่มเติม : สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โทรศัพท์ 0-2670-8888, 0-2271-0151 ต่อ 2215 โทรสาร : 0-2290-5241