HOTSPOT
MissSupraPhangNga2017 ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

เมื่อวันที่ 03.08.17 นางสาวประกายแก้ว ประทีป ณ ถลาง (น้องปลื้ม) MissSupraPhangNga2017 เดินทางเข้ามามอบกระเช้าของขวัญ เพื่อขอบคุณ คุณภัทร สุวัณณาคาร กรรมการบริหาร พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต ในเครือทวีสุวรรณกรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุนกองประกวดมิสซูปร้าฯ พังงา อาทิ เครื่องแต่งกายชุดบาบ๋า-ย่าหยา เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ณ ครัวย่าหยา อีกทั้งยังให้การสนับสนุนชุดประจำจังหวัด เพื่อใช้ในการประกวด มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ อีกด้วย

Web:  www.peranakanphuketmuseum.com
facebook :www.facebook.com/peranakanphuketmuseum