HOTSPOT
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเกต็ แอนด์ สปา รับรางวลั 2017 ประกาศนียบัตรชนะเลิศ การบริการยอดเยี่ยม

11 กรกฎาคม 2560 ภเูก็ต ประเทศไทย -  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับการคัดเลือกจากเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) เว็บไซต์รีวิวท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยรีสอร์ทได้รับรางวัลประกาศนียบตัรชนะเลิศการ บริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยเป็นผลคะแนนโหวตจากความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวในช่วงปีที่ผ่านมา    

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทหรู ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนพื้นที่ บริเวณชายหาดไม้ขาว ให้บริการ ห้องพักในภูเก็ต 265 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งต้อนรับแขกผู้มาเยือนเกาะภูเก็ตตลอดช่วง 16 ปีที่ผ่าน มา  ด้วยรีวิวทางด้านการบริการอันเป็นเลิศเกือบ 4000  รีวิวบนเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์  รีสอร์ทแห่งนี้คงรักษามาตรฐาน คุณภาพระดับสูงของโรงแรม ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการบริการที่ดีเลิศพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่น่าจดจำให้กับแขกทุกท่านอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรับรางวัลอันทรงคณุค่านต่อเนื่องกันมา อย่างยาวนาน พวกเรารู้สึกตื้นตันใจและขอถือโอกาสนี้กล่าวขอบพระคุณแขกทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า  เขียนเล่าประสบการณ์และรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ในระหวา่งที่เข้าพักภายในโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้กับการเดินทางจากทั่วโลกท่านอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทริปแอดไวเซอร์นี้ ซึ้งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ ช่วยให้โรงแรมของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่ได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม   โดยเคล็ดลับที่สำคัญของ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภเูก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ในการได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกปีนี้  สิ่งสำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือ เราต้องเอาใจใส่ในพนักงานขององค์กรและต้องทำให้พนักงานของเราทุกคนมีความสุข ให้มากที่สุดมาเป็นอันดับแรก เพราะจะส่งผลต่อการให้บริการของพนกังานโดยตรง เมื่อพนักงานมีความสขุกาย และสบายใจแล้ว ก็จะสามารถให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อยา่งเป็นเลิศ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ แชร์ประสบการณ์อันดีที่ได้รับในช่วงวันหยุดพักผ่อน ณ โรงแรมเหล่านี้ผ่านทางทริปแอดไวท์เซอร์ หรือบอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้สู่ ครอบครัว เพื่อน ๆ ของเขาเหล่านั้น ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย  ซึ้งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับทุกฝ่าย ทั้งตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน แขกผ้เูข้าพัก และเจ้าของธุรกิจ

.


                                                                                                    

 

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ