HOTSPOT
ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 45 ปี สทท.ภูเก็ต

ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นิยมพงษ์ ต่อวงศ์ (ซ้าย) หัวหน้าแผนก Corporate Communications เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 45 ปี สทท.ภูเก็ต โดยมีไอศยา สินบุษกร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต