HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและตรวจสุขภาพสายตาแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต

ศูนย์ตา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับและตรวจสุขภาพสายตาแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต รุ่นที่ 1 พร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีการดูแลสายตาที่เหมาะสมกับช่วงวัย ณ ศูนย์ตา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา