HOTSPOT
ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตรับรางวัลจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย  จัดงานมอบรางวัล  STOPDRINK AWARD 2017 “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า”  โดยนายกอบชัย  บุญอรณะ  รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ทั้งนี้ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต จัดงานสงกรานต์โนแอลกอฮอล์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 1 หมื่นคน และมีเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึกให้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานโดยปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัย และการสูญเสียต่อไปอีกด้วย