HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตดูแลสุขภาพนักกีฬาLaguna Phuket International Marathon ประจำปี 2017

คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจจากทีมผู้จัดการแข่งขันระดับโลกอีกครั้ง ใน Laguna Phuket International Marathon ประจำปี 2017 เพื่อดูแลสุขภาพของนักกีฬาจาก 40 ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 7,000 ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน ณ ลากูน่า ภูเก็ต นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านการแพทย์และพยาบาลให้แก่จังหวัดภูเก็ต